ZÁKLANÍ ELEKTRONICKÉ OBVODY

BOHUMIL  BRTNÍK

Nakladatel: BEN
Rok vydání: 2001
ISBN: 978-80-7300-408-8

Cena: 234 Kč (469 Kč)

Publikace „Základní elektronické obvody“ je rozdělena do tří hlavních částí.
První pojednává o základních principech napájecích zdrojích lineárních (analogových) a spínaných. Jsou zde rozebrány jednotlivé části lineárních zdrojů, tj.: transformátory, usměrňovače, stabilizátory a filtry, a je popsána jejich činnost. Dále je vysvětlen důvod malé energetické účinnosti a princip jejího zvýšení spínanými zdroji.
Ve druhé části je rozebrána funkce zesilovačů s tranzistory, s operačními zesilovači, a zesilovačů výkonových. U tranzistorových zesilovačů je popsáno nastavení pracovního bodu, graficko-početní řešení jednostupňového zesilovače a problematika zesilovače s odporově-kapacitní vazbou. Dále jsou popsány vybrané lineární a nelineární obvody s operačními zesilovači.
Ve třetí části jsou pak popsány základní RC harmonické a neharmonické oscilátory a LC harmonické oscilátory a oscilátory řízené krystalem. Zevrubně je rozebírána jejich činnost a základní vlastnosti. Pro vybrané RC oscilátory je pak uveden postup jejich výpočtu.

GENY, ŽENY A GAMOW

JAMES  DEWEY  WATSON

Nakladatel: Mladá fronta
Rok vydání: 2004
ISBN: 80-204-1090-2

Cena: 129 Kč (259 Kč)

Když J. D. Watson spolu s F. Crickem rozluštil strukturu dvojité šroubovice DNA, nesoucí genetické informace, začal s výzkumem jí příbuzné RNA, která tyto informace realizuje. Vzpomínky zachycují převážně léta 1953 – 1956, která ve výzkumu RNA přinesla jen méně významné výsledky a pro autora znamenala také neúspěch v hledání životní partnerky. Na Watsonově díle je cenná zejména mimořádná upřímnost, často i humor, se kterými o všem vypráví, i to, že čtenáře seznamuje s ovzduším a osobnostmi mnoha špičkových vědeckých pracovišť, mezi nimiž má zvláštní místo fyzik George Gamow, který se snažil rozluštit genetický kód matematickými metodami. Epilog z let 1956 – 68 spěje k happyendu jak v badání o RNA, tak v autorově osobním životě.

PUDL

JAROSLAV HRUBANT

Nakladatel: Ottovo nakladatelství
Rok vydání: 1997
ISBN: 80-7181-073-8

Cena: 64 Kč (129 Kč)

Keď som sa pred 25 rokmi v zrelom veku zaľúbil do pudlov a začal sa zaujímať o ich osudy a vzájomné vzťahy, ani vo sne by mi nenapadlo, že ma raz niekto vyhľadá a požiada ako kynologického dôchodcu, aby som napísal knižku o pudloch.
V knižke nenájdete výklad všeobecnej problematiky chovu psov (odchovu šteniat, starostlivosti o zdravie, výživy, výchovy, výstavy a pod.). Takto zameranej literatúry je na trhu dostatok a pudel si okrem pravidelného udržiavania srsti nevyžaduje nijakú zvláštnu starostlivosť.
Knihou by som rád potešil predovšetkým pamätníkov a všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o to, akým spôsobom sa chov pudlov u nás postupne rozvíjal a s akými problémami zápasil. – Autor

MODERNÍ RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ

KAREL  DANĚK

Nakladatel: BEN
Rok vydání: 2005
ISBN: 80-7300-142-X

Cena: 149 Kč (299 Kč)

Zabýváme-li se kompletním návrhem rádiového přijímače, zjistíme, že problematika je tak široká, že rozumné zjednodušení výrazně pomůže orientaci a přitom do výsledného návrhu nevnáší podstatnou chybu. Cílem publikace „Moderní rádiový přijímač“ je shrnutí a použití jednoduchých zásad při návrhu klasického analogového rádiového přijímače s použitím moderních obvodových řešení. Rozebrán je i návrh softwarově definovaného digitálního rádia. U jednotlivých koncepcí jsou uvedena některá omezení, která jsou v případě digitální konstrukce dána především stavem současné technologie.

ENERGETIKA V PŘÍKLADECH

ZDENĚK  IBLER  a  spol.

Nakladatel: BEN
Rok vydání: 2003
ISBN: 80-7300-097-0

Cena: 337 Kč (674 Kč)

Publikace Energetika v příkladech je 2. dílem „Technického průvodce energetika“ (Praha, BEN 2002). V TPE byl proveden výběr nejdůležitějších technických a ekonomických informací pro řešení úloh optimalizace v elektroenergetice. Elektrárenství, teplárenství, přenos a rozvod energií zasahuje do několika oborů (elektroenergetika, strojírenství, chemie, automatizace a řízení, ekologie, ekonomie a další), při aplikaci základních disciplin matematiky, fyziky, chemie, ekonomie a využití praktických zkušeností. TPE umožňuje pracovníkům v elektroenergetice rychlé a přehledné získání základních informací o důležitých parametrech pracovních medií, oběhů, exaktních a regresních vztazích, charakteristikách, doporučených provozních metodách a hodnotách vybraných veličin, potřebných pro optimální řízení provozu, při rozhodování o údržbě a modernizaci zařízení elektráren.

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY E 449.0 (1)

IVO  RAAB

Nakladatel: Corona
Rok vydání: 2004
ISBN: 80-86116-03-4

Cena: 349 Kč (699 Kč)

Po druhé světové váIce byIa zvoIena napájecí soustava stejnosměrných 3000 V. Současně se započalo i s vývojem nových lokomotiv. V roce 1953 vyjela z bran Škody PIzeň první lokomotiva nové generace, prototypový stroj E 499.001, továrního značení 12 E1. Lokomotiva se osvědčila svými výbornými technickými parametry a provozními vlastnostmi a během krátké doby zajišt’ovala veškerou vozbu v elektrické trakci od postrkové sIužby až po dopravu rychlíků a expresů. StaIa se základem pro první generaci stejnosměrných lokomotiv Škoda.
První svazek monografie řady E 499.0 poskytuje informace o její konstrukci, okolnostech vzniku, výrobě a provozu, opravách, rekonstrukcích, modernizacích, a používaných nátěrech.

JAK NA TO ? VW GOLF/VENTO DIESEL

H. R.  ETZOLD

Nakladatel: Kopp
Rok vydání: 2006
ISBN: 80-7232-284-2

Cena: 99 Kč (599 Kč)

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané „Jak na to?“. Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů VW Golf III a Vento v dieselové verzi a je vhodná pro profesionály i amatéry. Publikace obsahuje přibližně 800 obrázků, 50 tabulek a elektrických schémat.